Salgsbetingelser

SALGSBETINGELSER, og leveringsavtale med Leveremat.no AS
for Private (For bedrifter se leger ned på siden)

 • Generelle betingelser private kunder:
  Våre salgs betingelser gjelder for alt salg av varer og tjenester fra Leveremat.no. Salgs betingelsene utgjør sammen med din bestilling, bekreftet gjennom en bestillingsbekreftelsen, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet.
  Adressen som du oppgir på fastlandet er leverings punktet, vi leverer på kun på Norsk fastland.
  Din bestilling er kun gyldig om du er over 18 år.
  Forbrukerkjøp er regulert i Norsk lov, blant annet regulert i forbrukerkjøpslovenangrerettlovenmarkedsføringsloven,personopplysningslovene-handelslovenog kredittkjøpsloven, kjøper bes sette seg inn i disse lover ved kjøp av varer og tjenester fra Leveremat.no Forordning (EU) nr. 1169/2011 (Matinformasjonsforordningen)gjelder som regelverket rundt merking og næringsdeklarasjon (Gjeldende fra 13. desember 2014).
 • Definisjon av partene:
  Selger er Leveremat.no, org. nr. 917412278, adresse Hjerteskjellsveien 77, 4310 Hommersåk, telefonnummer 47677025, og blir i det følgende benevnt «Leveremat.no», «selger», «vi», «oss», «produkt», «vår» eller «vårt». Kjøper er: Den person eller bedrift som er oppgitt som kjøper i bestillingsbekreftelsen, og blir i det følgende benevnt «kjøper», «bruker», «du», «deg», «din», eller «ditt».
 • Bestilling:
  Fra det tidspunkt du har mottatt bekreftelse fra oss på at bestillingen er registrert, er bestillingen gjeldene.
  Om enkelte varer skulle være utsolgt vil du ikke få beskjed før vi leverer varer til deg.
  I visse tilfeller vil vi automatisk erstatte varen/e din/e, med tilsvarende vare/r, eks: Tine melk, vil erstattes med Q-melk, og omvendt.
  Om en vare er gått ut eller ikke er på lager, kan vi uten forvarsel levere en vare som er større eller mindre i volum/kilo/utseende enn den dere har bestilt.
  Om vi ikke kan levere varen du har bestilt vil vi heller ikke fakturer varen/e.
 • Priser, betaling, og oppsigelse:
  Våre priser er oppgitt med MVA til enhver tid.
  Vi tar forbehold om prisendringer, og leveringsnekt av alle vare, og tjenester vi har, om prissvingninger gir grunnlag for det. Vi vil med mistanke om at en kunde handler til flere enn sin egen husstand gjennom oss, forbeholder vi oss retten til å kanslere ordren.
  Betaling skjer ved elektronisk faktura sendes ut i PDF fra vår nettside.
  Vår nettside er bygget opp med SSL sertifisering, og følger de lover og regler som skal til for trygg netthandel.
  Avtale med 24 leveringer vil automatisk opphøre etter 24 leveringer.
  Om kunden ønsker å fortsette med levering til samme tid må det gis beskjed skriftlig 2 uker før siste levering.
  Kunder som har 24 ukers/48 ukers binding, og ikke bestiller varer en uke, og heller ikke pauser sitt abonnement vil faktureres 250kr i gebyr.
  Etter 2 hendelser av det overnevnte vil avtalen vil bli automatisk sakt opp av Leveremat.no Om kunden ønsker oppsigelse må skje skriftlig ved å sende mail 1 uke før ønsket dato til post@leveremat.no, og merkes oppsigelse.
  Ved oppsigelse vil det bli sendt faktura på 500kr i oppsigelsesgebyr
  Det kreves også full informasjon fra kunden som fullt navn, og kundenummer.
 • Leverings tidspunkt, og levering:
  Vi vil levere varene til bruker innenfor en tidsramme på 10 minutter før, og 25 minutter etter valgt tidspunkt kunden har valgt ved bestilling.
  Om vi kommer senere en 25 minutter etter valgt tidspunkt vil vi gi beskjed per mail om dette.
  Forsinkelser utover 50 minutter eller kansellering grunnet manglende ressurser el. fra oss vil resultere i refundering av hele kostnaden for den gjeldende leveringen.
  Om kunden ikke er tilstedte etter 5 minutter etter vi ankommer innenfor tidsrammen vi beskrev over, vil varende ikke bli levert til kunden.
  Den som har bestilt varer må være tilstedte ved levering.
  Det vil også komme en gebyr på 250 kr inklusive moms som følge av varen/e må tilbake i butikken.
  Inntil de 250 kr er betalt, vil husstanden ikke kunne bestille varer eller tjenester av Leveremat.no.
  Alle kunder er ansvarlige for at vi kan parkere nærmest mulig inngangsdør ved levering.
  Om det ikke finnes parkering i egen gårdsplass må kunden i sin bestilling opplyse om dette, og beskrive hvor vi kan parkere slik at vi får levert varen/e.
 • Generelt om salgsbetingelser og oppdateringer av de i fremtiden:
  Ved og godta salgsbetingelser har kunden ansvar for å holde seg oppdatert selv om salgsbetingelser forandrer seg i den tiden kunden mottar tjenester fra oss.


  SALGSBETINGELSER, og leveringsavtale med Leveremat.no AS
  For Bedrifter

  • Generelle betingelser:
   Våre salgs betingelser gjelder for alt salg av varer og tjenester fra Leveremat.no. Salgs betingelser utgjør sammen med din bestilling, bekreftet gjennom en bestillingsbekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet. Adressen som er oppgitt på fastlandet er leverings punkt. Din bestilling er kun gyldig om du er over 18 år. Forbrukerkjøp er regulert i Norsk lov, blant annet regulert i forbrukerkjøpslovenangrerettlovenmarkedsføringsloven,personopplysningslovene-handelslovenog kredittkjøpsloven, kjøper bes sette seg inn i disse lover ved kjøp av varer og tjenester fra Leveremat.no Forordning (EU) nr. 1169/2011 (Matinformasjonsforordningen)gjelder som regelverket rundt merking og næringsdeklarasjon (Gjeldende fra 13. desember 2014).
  • Definisjon av partene:
   Selger er Leveremat.no, org. nr. 917412278, adresse Hjerteskjellsveien 77, 4310 Hommersåk, telefonnummer 47677025, og blir i det følgende benevnt «Leveremat.no», «selger», «vi», «oss», «produkt», «vår» eller «vårt». Kjøper er: Den person eller bedrift som er oppgitt som kjøper i bestillingsbekreftelsen, og blir i det følgende benevnt «kjøper», «bruker», «du», «bedriften» ,«deg», «din», eller «ditt».
  • Bestilling:
   Selve bestillingen gjøres på siden «Leveremat.no»
   Fra det tidspunkt du har mottatt bekreftelse fra oss på at bestillingen er registrert, er bestillingen på leveringen gjeldene.
   Om enkelte varer skulle være utsolgt vil du ikke få beskjed før vi leverer varer til deg.
   I visse tilfeller vil vi automatisk erstatte varen/e din/e, med tilsvarende vare/r, eks: Tine melk, vil erstattes med Q-melk, og omvendt. Om en vare er gått ut eller ikke er på lager, kan vi uten forvarsel levere en vare som er større eller mindre i volum/kilo/utseende enn den dere har bestilt. Om vi ikke kan levere varen du har bestilt, eller tilsvarende vare slik beskrevet over vil vi refundere dens kostnad, ved å refundere beløpet gjennom våre systemer innen rimelig tid.
   Minste bestilling beløp per leveranse er 500 kr (NOK)
  • Priser, betaling, og oppsigelse:
   Våre priser er oppgitt med MVA til enhver tid. Priser på varer vil justeres obligatorisk etter markedet rundt hvert månedsskifte.
   Vi tar også forbehold om prisendringer, og levering-nekt av alle vare, og tjenester vi har, om ureglementerte prissvingninger i markedet gir grunnlag for det.Betaling skjer med at vi sender ut giro elektronisk med 10 dager betalingsfrist fra leveringstidspunktet.
   Betaling skjer ved at giro betales inn før betalingsfrist går ut.
   Om betaling ikke finner sted innen fristen, vil det ikke leveres mer varer før den er betalt.Avtale med 52 leveringer vil automatisk opphøre etter 52 leveringer.
   Om kunden ønsker å fortsette med levering til samme tid må det gis beskjed skriftlig 2 uker før siste levering.
   Om kunden ønsker oppsigelse, må dette skje skriftlig ved å sende mail 2 uker før.
   Oppsigelse fra bedriftens side av avtalen etter 4 prøve-uker belastes med 1000kr ink moms.
  • Leverings tidspunkt, og levering:
   Vi vil levere varene til bruker innenfor tidsrammen søndag kl 1200. mandag kl 0700.
   Om det er resting på en levering vil dette leveres innen tirsdags morgen kl 0900.
   Kjølevarer, frysevarer, andre varer, og liste på hva som er levert vil legges på forevist plass.
   no vil ha utdelt 1 stk nøkkel, og kode til alarm for å gjennomføre leveringen.


  Ferieavvikling:

  Kunde må pause leveringer for ferier ol. 4 uker i forveien