Varer til Bedrifter

Varer til Bedrifter

BRØD LEVERES MANDAG OG ONSDAG.
EKS:
BESTILLES 10 STK LEVERES 5 STK MANDAG, OG 5 STK ONSDAG.
BESTILLES 9 STK LEVERES 5 STK MANDAG, OG 4 STK ONSDAG.