Pris sjekk mot konkurrenter

Priseksempel 26/9 -2017

Kolonial.no (Norges største)                               3262,60 kr
Leveremat.no (Norges minste)                          3452,45 kr
Meny Nettbutikk (Ny landsomfattende)     3468,01 kr  (brød er ikke oppskåret)
Joker Julebygda (Regional stor aktør)          3585,90 kr  (brød er ikke oppskåret)

Varer under vi har valgt å sammenligne med tilsier ukeshandel for en liten/middels barnehage!
Evt. rabatter som kan oppnås i de forskjellige butikkene inklusive i Leveremat.no sin butikk er ikke tatt med.
Om man sammenligner andre varer kan denne rangeringen vise annet utfall en prissjekken vi har gjort.

Varer i prissjekken, og antall:
aa Prissjekk 26 september 2017